Cofra-Chemia – inovatívny dodávateľ v stavebníctve

Potreba urýchlenia realizácie projektov v zložitých základových podmienkach a kvalitné portfólio firmy CHÉMIA – SERVIS, a.s. presvedčili v roku 2002 holandský koncern Cofra BV o výhodách vstupu na slovenský trh. Praxou overené riešenia firmy Cofra-Chemia, s.r.o. na zrýchlenie výstavby diaľnic i ciest medzinárodného významu sú nasadzované pri stavbách na Slovensku a celom stredoeurópskom priestore, a to najmä pri výstavbe dopravných, železničných, vodohospodárskych a pozemných stavieb.

Cofra-Chemia, s.r.o. má od roku 2009 zavedený integrovaný systém manažérstva.


MembraDrain®

Prefabrikovaný vertikálny drén

AuGeo®

Plastový mikropilótový systém

Geolock®

Podzemná fóliová tesniaca stena

Geoflex®

Plastová štetovnica

CDC®

Dynamické hutnenie