Integrovaný systém manažérstva

Certifikačný orgán pre integrované manažérske systémy DQS Cert potvrdil, že Cofra – Chemia, s.r.o. má zavedený, udržiavaný a fungujúci integrovaný systém manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky noriem EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 pre: 

  •  technické poradenstvo
  • obchodná činnosť
  • príprava a realizácia stavieb

Spoločnosť sa riadi politikou ISM.

Certifikáty v elektronickej forme:

ISO 9001       ISO 14001       OHSAS 18001