AuGeo technické špecifikácie k 1-7-2003

Charakteristika Jednotka Hodnota
Materiál   HDPE
Vonkajší rozmer mm 178
Vnútorný rozmer mm 150
Dĺžka pilóty m 2-20
Hlava pilóty mm Ø300
Hrot pilóty mm 230x230
Výška násypu m 1-7
Únosnosť pilóty kN 150
Maximálne zaťaženie kN 350
Ťahová pevnosť geomreže kN/m 50-350
Predĺženie geomreže % < 4
Výstuž Fe52 mm Ø6
Dĺžka výstuže m 1-6
Betón   B25
     
Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti.   Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk