Plastové štetovnice Geoflex

Plastová štetovnica GEOFLEX

Geoflex, vyvinutý spoločnosťou Geotechnics Holland, je plastový štetovnicový systém používaný ako alternatíva nahrádzajúca štetovnice z ocele alebo z tvrdého dreva. Plast z ktorého je táto štetovnica vyrábaná má dlhú životnosť a je odolný voči vplyvom prirodzene sa vyskytujúcich látok v horninovom prostredí, poveternostným vplyvom, hlodavcom, slanej a sladkej vode.

Pomocou technológie CAD (computer aided design) bol vytvorený optimálny pomer hmotnosť/pevnosť, ktorý nám tak poskytol novú generáciu štetovníc.

Program GEOFLEX.EXE pre výpočet aplikácie Geoflex je možné stiahnuť tu.

Hlavné výhody štetovnice Geoflex sú:

  • dlhodobá životnosť, jednoduchá inštalácia, nízka cena
  • ekologickosť
  • vodotesnosť, odolnosť voči hlodavcom, odolnosť voči korózii


Vďaka vynikajúcej odolnosti voči poveternostným podmienkam poskytuje na Geoflex spoločnosť Cofra - Chemia 10-ročnú záruku na materiál.

Vývoj

flex03Štetovnicový systém Geoflex bol vyvinutý za účelom náhrady tropického tvrdého dreva pri aplikáciách, akými sú napríklad oporné steny a ochrana brehov. Tento výrobok bol vyvinutý v dôsledku požiadavky na výrobu cenovo dostupnej štetovnice s dlhodobou životnosťou. Aby došlo k adaptácii kvality základného materiálu s ohľadom na požiadavky kladené na finálne výrobky, boli do materiálu pridané stabilizátory, farbiace a iné aditíva pre zlepšenie odolnosti voči UV žiareniu. Použitý materiál je možné recyklovať. Nadbytočný materiál alebo materiál získaný pri demoláciách spoločnosť Cofra - Chemia odváža na opätovné použitie.

Za účelom zlepšenia tuhosti materiálu sa pridávajú aditíva na zvýšenie odolnosti voči nárazom. To zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ku ktorému dochádza hlavne počas pokládky jednotlivých pásov. Ku značnému lokálnemu tlaku na stenu môže dôjsť aj na tých miestach, kde sa napríklad pozdĺž brehu uchytávajú lode.

Výhoda plastovej štetovnice v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi je dlhodobá životnosť spojená s riešením, ktoré je navyše ekologické. Použitý plastový materiál je inertný, čo znamená, že sa pri kontakte s väčšinou bežných chemikálií nerozpúšťa a ani neuvoľňuje do podzemnej vody žiadne jedovaté látky. Čoraz viac sa s ohľadom na nebezpečenstvo výrubu tropických dažďových pralesov stretávame s odporom voči používaniu tvrdého dreva. So svojimi škodlivými konzervačnými látkami predstavuje toto drevo impregnované kreozotom aj záťaž pre životné prostredie.

Preto čoraz častejšie dochádza k prechodu na ochranu prírodného brehu vo forme plytkých svahov s adaptovanou výsadbou. Na takých miestach, kde toto riešenie nie je možné, ako napr. stabilizačné hrádze, hlboká voda s abráznymi vlnami, brehy kanálov, ostré svahy alebo miesta s príliš silným prúdením, Geoflex dokáže ponúknuť vhodné riešenie.

Technické údaje

Geoflex predstavuje 30 cm široký zatláčaný profil. To znamená, že jeho výroba pozostáva z roztopenia základného plastového materiálu, ktorý sa následne pretláča cez vyrobenú formu. Týmto spôsobom sa zabezpečuje vznik trvácneho profilu, ktorý sa následne schladí a nareže na požadovanú dĺžku. Tento proces garantuje konštantnú kvalitu a rozmerovú stabilitu. Štetovnicový systém je možné veľmi ľahko skrátiť na požadovanú dĺžku.

Jednotlivé pásy sú vybavené zámkom, ktorý pozostáva z vnútorného a vonkajšieho profilu. Tieto profily do seba dokonale zapadajú a garantujú tak spoj s dobrou pevnosťou v ťahu.

Viacero konfigurácií dáva projektantovi možnosť vybrať si medzi dvomi odlišnými štetovnicami s veľkým rozdielom v ich ohybovej pevnosti.

Zámok bol navrhnutý s nasledovnou filozofiou:

  • nevyžaduje sa nutnosť aplikácie geotextílie, ktorá by zabraňovala vyplavovaniu čiastociek zeminy
  • možnosť čiastočnej deformácie v zámku, čo umožňuje formovanie tvaru svahu
  • pri vytváraní kolmých ohybov nie sú potrebné žiadne uholníkové profily
  • možnosť vytvorenia dvoch konfigurácií s rovnakým štetovnicovým profilom, napríklad zvlnený pás a štetovnica

Inštalácia

flex08Profil štetovnice GEOFLEX má hmotnosť len 3 kg/m, čo znamená, že sa hmotnosť zvlneného pásu pohybuje na úrovni okolo 9 kg/m2. S týmto výrobkom sa preto veľmi ľahko manipuluje, a to aj pri väčších dĺžkach pásov. Nízka hmotnosť materiálu prináša nasledovné výhody:

  • nízke dopravné náklady
  • pri inštalácii nie sú potrebné žiadne ťažké mechanizmy


Štetovnicu GEOFLEX je možné inštalovať baranením vibrátorom, systémom používajúcim vodný lúč prípadne dynamickým zhutňovaním alebo zatláčaním pomocou rýpadla. Štetovnice je možné jednoducho spájať a pripevňovať k iným stavebným materiálom. Jednotlivé pásy je možné lepiť, zvárať, zošívať alebo prevŕtavať. Na horné ukončenie je možné použiť drevo, betón, oceľ alebo plast, spolu s kotviacim systémom, ak to aplikácia vyžaduje.

Aplikácie

Štetovnica GEOFLEX bola vyvinutá ako náhrada štetovníc vyrábaných z ocele a tvrdého dreva. Čo sa týka pevnosti, vlnité štetovnicové pásy je možné porovnať s 24 mm hrubou drevenou stenou a vlastnosti štetovnicovej konfigurácie sa zhodujú s 50 mm hrubou stenou z tvrdého dreva. Pri návrhoch použitia štetovnice Geoflex je možné používať rovnaké metódy výpočtu, aké sa používajú pri štetovniciach vyrábaných z ocele alebo dreva.

Geoflex je vhodný pre veľké množstvo aplikácií, ako napr.:

  • štetovnicová stena, bariérová stena, oporná stena, ochrana brehov, priepusť pre ryby, atď.

Ekologické brehy

Geoflex je aplikovateľný ako ekologický systém pre brehy v kombinácii s jazierkom alebo lavicami pod hladinou vody. Týmto spôsobom je možné budovať brehy, ktoré sú nielen atraktívnejšie, ale i bezpečnejšie.

GEOFLEX je registrovaná ochranná známka