Geoflex technické špecifikácie k 1-5-2004

Fyzikálne vlastnosti Jednotka Vlnovka
203
Štetovnica
210
Štetovnica
420
Hlavica
Konfigurácia   golfwand damwand210 damwand420 plank
Typy farieb
Šedá
ral7022
Piesková
ral1019
Hnedá
ral8014
Zelená
ral6002
Materiál   PVC PVC PVC PVC-pena
Hmotnosť štetovnice kg/m 2.4 2.4 5.3 5.2
Plošná hmotnosť kg/m2 8.5 9.7 21 -
Šírka mm 300 250 250 235
Hĺbka priečneho profilu mm 120 150 210 100
Hrúbka mm 3.5/4.5 3.5/4.5 6/8 20
Špecifická hmotnosť kg/m2 1,450 1,450 1,450 1,100
Mechanické vlastnosti          
Ťahová pevnosť N/mm2 48 48 48  
Predĺženie % 60 60 60  
Ohybový modul N/mm2 2,300 2,300 2,300  
Maximálny moment kNm/m 7.8 28 70  
Dovolený moment kNm/m 2.5 8.5 23  
Rázová pevnosť kJ/m2 42 42 72  
Rozmery          
Dĺžka štetovnice m 0.5 - 8 0.5 - 8 0.5 - 8 0.5 - 6
20´ kontajner m 6,000 6,000 4,000  
40´ kontajner m 8,000 8,000 6,000  
           
Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti.   Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk