Geolock technické špecifikácie k 5-7-2003

Fyzikálne vlastnosti ASTM Jednotka Požiadavka Geolock
Materiál     HDPE HDPE
Sadze D1603 % >2 2.5
Tepelná stabilita D3895 min >20 2000
Korózia za napätia D1693 hod 1000 1500
Odolnost voči nízkej teplote D746 °C -80 -80
Rozmerová stabilita D1204 % ± 2 ± 2
Index toku taveniny D1238 g/10min 0.3 0.3
Mechanické vlastnosti        
Pevnosť pri pretrhnutí (2mm liner) D638 kN/m 32 34
Pevnosť pri pretrhnutí zámku D638 kN/m 40 50
Predĺženie fólie D638 % >400 >600
Pevnosť v trhu D1004 N >260 265
Odolnosť voči prierazu   N 450 475
Ťahová pevnosť pri náraze 53448 MJ/mm2 350 1000
Dvojosové predĺženie D638 % 15 15
Modul elasticity   N/mm2 -- 500
Hydraulické vlastnosti        
Priepustnosť HDPE D96 m/s 10-14 2.5*10-14
Priep. 2 mm fólie pri 10 kPa D96 m3/m2/s 5*10-12 1.3*10-12
Priep. zámku pri 10 kPa   m3/m/s -- 1.1*10-10
V 50 mm bentonit/cement 10 kPa   m3/m/s -- 2.0*10-11
Rozmery        
Hrúbka fólie   mm   2
Šírka panelu   m   2.5
Dĺžka panelu   m   40
         
Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti.   Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk