Logger Mebradrain

Data logger od spoločnosti Cofra BV bol vyvinutý pre monitorovanie a kontrolu inštalácie prefabrikovaných vertikálnych drénov a mikropilótového systému Augeo. Data logger zaznamenáva nasledovné informácie:

  • loggerDátum inštalácie
  • Čas inštalácie
  • Maximálnu penetračnú silu
  • Odpor na aplikačnom hrote
  • Inštalačnú hĺbku
  • Celkový počet nainštalovaných drénov
  • Celkové množstvo nainštalovaných drénov
  • Upozornenie signálom na hĺbku

Ďalšie možnosti sú:

  • Určenie polohy pomocou GPS systému
  • Automatické vypnutie aplikačného zariadenia
Dátum Čas Max. sila Max. hĺbka Hĺbková kumulácia Číslo drénu Pozn. Počet Sila (kN)
10/21/96 8:16:42 165 17.5 3214.7 0 S   70 52 99 136 145 146 141
10/21/96 8:18:24 183 17.2 3231.9 1 S   68 30 63 106 133 170 183
10/21/96 8:20:02 182 19.3 3251.2 2 S   77 89 62 85 134 156 173
10/21/96 10/21/96 236 19.0 3270.2 3 S P 76 179 236 79 148 178 185
10/21/96 8:23:36 225 19.1 3289.3 4 S   76 26 45 108 168 219 225
10/21/96 8:24:50 161 19.1 3308.4 5 S   76 13 42 95 118 131 132
10/21/96 8:26:16 154 17.6 3326 6 S   70 9 41 64 111 114 115
10/21/96 8:27:54 191 17.3 3343.3 7 S   69 9 21 27 100 148 188
10/21/96 8:29:24 184 19.3 3362.6 8 S P 77 9 86 73 74 140 181
10/21/96 8:30:56 200 17.9 3380.5 9 S   71 9 12 20 57 126 169
10/21/96 8:32:22 194 19.4 3399.9 10 S   77 10 25 53 98 123 154
10/21/96 8:40:26 134 18.9 3418.8 11 S   75 55 76 119 122 120 85
10/21/96 8:45:06 191 19.0 3437.8 12 S   75 13 26 111 163 191 190
10/21/96 8:46:32 202 19.1 3456.9 13 S P 76 19 41 90 144 193 202
10/21/96 8:47:54 214 17.3 3474.2 14 S   69 11 15 85 113 165 193
10/21/96 8:57:28 240 19.2 3493.4 15 S   76 38 218 237 165 212 240
10/21/96 8:59:28 204 17.7 3511.1 16 S   70 11 102 69 126 168 204

graphlogger