Mebradrain technické špecifikácie k 5-7-2003

Fyzikálne vlastnosti Norma Jednotka MD7007 MD88M MD88H MD88HD
Zaradenie (kategória)     I II I I
Konfigurácia     core7407 core88 core88 core88
Materiál     PP PP PP PP
Filter TYPAR     5417 7357 5417 5417
Hmotnosť filtra   g/m2 140 120 140 140
Hmotnosť drénu   g/m 75 70 85 125
Šírka   mm 100 100 100 100
Hrúbka   mm 3.0 3.0 3.5 4.5
Mechanické vlastnosti            
Pevnosť v ťahu EN 10319 kN 2.2 1.8 2.2 4.2
Predĺženie EN 10319 % 60 40 60 60
Predĺženie pri 0,5 kN EN 10319 % 2 2 2 1.5
Pevnosť pri pretlačení D3785 kPa 1000 900 1000 1000
Pevnosť pri pretrhnutí D4533 N 270 180 270 270
Hydraulické vlastnosti            
Drenážna kapacita
(10 kPa a i = 0.1)
D4716 10-6 m3/s 100 65 125 200
Drenážna kapacita
(300 kPa a i = 0.1)
D4716 10-6 m3/s 50 32 60 155
Drenážna kapacita pri deformácii
(200 kPa a i = 0.1)
D4716 10-6 m3/s 38 27 45 130
Drenážna kapacita
(500 kPa, i = 0.1, 20°C)
D4716 10-6 m3/s 14 8 15 80
Drenážna kapacita
(500 kPa, i = 0.1, 30°C)
D4716 10-6 m3/s 9 5 9 40
Permitivita D4491 s-1 0.3 0.2 0.3 0.3
Index rýchlosti D4491 10-4 m/s 1.3 0.7 1.3 1.3
Veľkosť pórov O95 D4751 µm 75 100 75 75
Rozmery            
Dĺžka role   m 300 300 300 200
Priemer role   m 1.1 1.1 1.1 1.2
Vnútorný priemer   m 0.15 0.15 0.15 0.15
Váha role   kg 22 21 22 25
Objem kontajnera   km 160 160 160 80
             
Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti.   Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk