O nás

Integrovaný systém manažérstva

Cofra je držiteľom niekoľkých certifikátov, ktoré preukazujú vysoký štandard kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý je súčasťou nášho spôsobu práce. Rozsah certifikátov zahŕňa technické poradenstvo, prípravu a realizáciu stavieb a obchodnú činnosť.  Naša politika je praktickým príkladom záväzku voči týmto štandardom a našej ambície zlepšiť našu prácu na všetkých úrovniach.


Certifikačný orgán pre integrované manažérske systémy DQS Cert potvrdil, že Cofra – Chemia, s.r.o. má zavedený, udržiavaný a fungujúci integrovaný systém manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky noriem:


EN ISO 9001:2016 -  Systémy manažérstva kvality, ktorý rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov.


EN ISO 14001:2016 -  Systémy manažérstva environmentu, kde základným zámerom normy je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.


EN ISO 45001:2019 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Spoločnosť sa riadi politikou ISM.