O nás

O nás

Spoločnosť Cofra - Chemia s.r.o. vznikla zlúčením skúseností a know-how nadnárodného koncernu Cofra BV a spoločnosti CHÉMIA – SERVIS a.s. s pôsobnosťou na území Slovenskej a Českej republiky.  

Spoločnosť Cofra sa už niekoľko desaťročí špecializuje na aplikovanie plastov v oblasti stavebníctva. Zákazníci z celého sveta, s ktorými Cofra realizuje veľké infraštruktúrne a ekologické projekty, profitujú zo skúseností, ktoré spoločnosť získala pri použití geosyntetických materiálov. Vo viac ako 40 krajinách sveta spoločnosť Cofra spolupracuje s miestnymi firmami na projektoch vyžadujúcich použitie špecifických znalostí spoločnosti v oblasti geosyntetických materiálov. Výrobky a zariadenia, ktoré spoločnosť Cofra vyvinula spoločne s firmou Geotechnics Holland, sú patentované a medzinárodne chránené.

Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS a.s. prispela poskytnutím svojich skúseností pri riešení izolačných, výstužných, drenážnych, separačných a filtračných systémov s využitím geosyntetických materiálov.

Cofra-Chemia s.r.o. zabezpečuje dodávku a montáž prefabrikovaných vertikálnych drénov, podzemných fóliových tesniacich stien, HDPE a VFPE izolácií, plastových štetovníc a mikropil tových systémov vrátane technického poradenstva. Osobitnú pozornosť venuje metódam zlepšovania charakteristík zemín pre výstavbu infraštruktúrnych stavieb, ochranu betónových konštrukcií a použitie izolačných systémov pre izoláciu existujúcich a nových skládok odpadu. Okrem toho spoločnosť Cofra-Chemia získala prevádzkové a bezpečnostné certifikáty potrebné na inštaláciu plastových izolácií. Všetci pracovníci vykonávajúci aplikáciu jednotlivých systémov sú odborne zaškolení. Pri samotnej aplikácii sa používajú výlučne výrobky, ktoré sú v súlade s požadovanými normami a pri ich výrobe sa uplatňuje integrovaný systém manažérstva.