Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Cofra - Chemia s.r.o. vznikla zlúčením skúseností a know-how nadnárodného koncernu Cofra BV a spoločnosti CHÉMIA – SERVIS a.s. s pôsobnosťou na území Slovenskej a Českej republiky.  

Spoločnosť Cofra sa už niekoľko desaťročí špecializuje na aplikovanie plastov v oblasti stavebníctva. Zákazníci z celého sveta, s ktorými Cofra realizuje veľké infraštruktúrne a ekologické projekty, profitujú zo skúseností, ktoré spoločnosť získala pri použití geosyntetických materiálov. Vo viac ako 40 krajinách sveta spoločnosť Cofra spolupracuje s miestnymi firmami na projektoch vyžadujúcich použitie špecifických znalostí spoločnosti v oblasti geosyntetických materiálov. Výrobky a zariadenia, ktoré spoločnosť Cofra vyvinula spoločne s firmou Geotechnics Holland, sú patentované a medzinárodne chránené.

Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS a.s. prispela poskytnutím svojich skúseností pri riešení izolačných, výstužných, drenážnych, separačných a filtračných systémov s využitím geosyntetických materiálov.

Cofra-Chemia s.r.o. zabezpečuje dodávku a montáž prefabrikovaných vertikálnych drénov, podzemných fóliových tesniacich stien, HDPE a VFPE izolácií, plastových štetovníc a mikropil tových systémov vrátane technického poradenstva. Osobitnú pozornosť venuje metódam zlepšovania charakteristík zemín pre výstavbu infraštruktúrnych stavieb, ochranu betónových konštrukcií a použitie izolačných systémov pre izoláciu existujúcich a nových skládok odpadu. Okrem toho spoločnosť Cofra-Chemia získala prevádzkové a bezpečnostné certifikáty potrebné na inštaláciu plastových izolácií. Všetci pracovníci vykonávajúci aplikáciu jednotlivých systémov sú odborne zaškolení. Pri samotnej aplikácii sa používajú výlučne výrobky, ktoré sú v súlade s požadovanými normami a pri ich výrobe sa uplatňuje integrovaný systém manažérstva.

Profil spoločnosti

Our core values

Innovation, reliability and professionalism are Cofra’s primary core values. The Cofra ‘Way of Working' stands for focus on quality and safety standards, compliant with oil and gas industry. Its proactive approach, and in-house designed advanced equipment, among other things, have earned Cofra a leading position as a ground improvement specialist. Its long track record and in-house Geotechnical department make Cofra a reliable international knowledge partner in civil engineering.

Building worldwide on innovation

'Building worldwide on our strength' has been Cofra’s appropriate motto for many years. Innovation, reliability and professionalism are embedded in our DNA. All techniques we use have been developed and/or improved in-house, together with our partners. Geotechnical- and operational challenges result in new techniques and working methods, always based on our pragmatic approach and quality and safety standards.

Explore our ground improvement solutions

Zobraziť viac