Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Cofra-Chemia, s.r.o. ponúka služby v oblasti konsolidácie pôdneho podložia od roku 2002, kedy vznikla zlúčením skúseností a know-how spoločnosti Chémia-Servis, s.r.o. a nadnárodného koncernu Cofra BV. 

Špecializuje sa na technológie zlepšujúce vlastnosti zemín, zvýšenie únosnosti a stability zemín, umožňujúc tak výstavbu násypov a iných konštrukcií. S neustále sa zmenšujúcim priestorom pre výstavbu infraštruktúry a kratšou dobou výstavby rastie potreba technológii urýchľujúcich konsolidáciu na neúnosných podložiach. 

Cofra-Chemia, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti zlepšovania vlastností zemín a to od projektovania a technického poradenstva až po inštaláciu

Profil spoločnosti

Naše základné hodnoty

Inovácia, spoľahlivosť a profesionalita sú hlavnými hodnotami spoločnosti Cofra-Chemia, s.r.o. Spôsob práce sa zameriava na súlad s požadovanými normami a pri všetkých činnostiach uplatňuje integrovaný systém manažérstva. Vďaka proaktívnemu prístupu a interne navrhnutému systému získala spoločnosť vedúcu pozíciu špecialistu na konsolidáciu na slovenskom a českom stavebnom trhu stala sa spoľahlivým partnerom v stavebníctve.


Explore our ground improvement solutions

Zobraziť viac