Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Cofra-Chemia, s.r.o. ponúka služby v oblasti konsolidácie pôdneho podložia od roku 2002, kedy vznikla zlúčením skúseností a know-how spoločnosti Chémia-Servis, s.r.o. a nadnárodného koncernu Cofra BV. 

Cofra - Chemia, s.r.o. sa špecializuje na technológie zlepšujúce vlastnosti zemín, zvýšenie únosnosti a stabilitu podložia, umožňujúc tak výstavbu násypov a iných konštrukcií. S neustále sa zmenšujúcim priestorom pre výstavbu infraštruktúry a kratšou dobou výstavby rastie potreba po technológiách urýchľujúcich konsolidáciu na neúnosných podložiach. Cofra - Chemia, s.r.o. poskytuje komplexné služby na zlepšovanie vlastností zemín a to od projektovania a technického poradenstva po inštaláciu a to všetko pri dodržiavaní najvyšších nárokov na kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia.


Profil spoločnosti

Naše základné hodnoty

Inovácia, spoľahlivosť a profesionalita sú hlavnými hodnotami spoločnosti Cofra-Chemia, s.r.o. Spôsob práce sa zameriava na súlad s požadovanými normami a pri všetkých činnostiach uplatňuje integrovaný systém manažérstva. Vďaka proaktívnemu prístupu a interne navrhnutému systému získala spoločnosť vedúcu pozíciu špecialistu na konsolidáciu na slovenskom a českom trhu a stala sa spoľahlivým partnerom v stavebníctve.


Pozrite sa na naše riešenia na zlepšenie podložia

Zobraziť viac