Hutnenie

Hutnenie

Nájdite ďalšie podrobnosti o našich riešeniach na zlepšenie vlastností nesúdržných zemín s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť pred skvapalnením a zvýšiť ich únosnosť.

Oblasti vystavené nadmerným vibráciám od premávky, prípadne v oblastiach zvýšenej seizmicity, si vyžadujú dôkladnú úpravu podložia (hutnenie). Samotné hutnenie podložných vrstiev sa realizuje počas stavebnej fázy projektu aby sa zabránilo sekundárnym nežiadúcim účinkom po realizácii projektu ako napr. skvapalneniu zemín pri zvýšenej seizmicite. Hutnenie zlepšuje vlastnosti nesúdržných zemín pri zaťažení, čím významne zlepšuje základové pomery a eliminuje sadania.

Všetky hutniace metódy využívajú rovnaký princíp a to pôsobenie vysokých lokálnych vibrácií do základovej zeminy. Tieto vysoké vibrácie hĺbkovo zlepšujú nesúdržné zeminy za predpokladu rôznych geologických podmienok. Hĺbkový dosah vibrácií je priamo závislý na dodanej energii a znižuje sa so vzdialenosťou od zdroja vibrácií a je viazaný na fyzikálno – mechanické vlastnosti prostredia. Aby mala spoločnosť Cofra – Chemia riešenie pre rôzne prostredia, má vo svojom portfóliu tri techniky zhutňovania. Zistite  viac pomocou odkazov v nižšie uvedenom prehľade.

Naše riešenia

Cofra has the following consolidation solutions within it's portfolio

csm_duqm_59_a9891b7fa7

Hutnenie CDC na presun 13 500t ťažkého mosta