ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/felixstowe2_27.jpg COFRA DYNAMICKÉ HUTNENIE (CDC)

S rozvojom techniky CDC, techniky rýchleho zhutnenia (RIC), má spoločnosť Cofra k dispozícii produkt, ktorý je rýchly, lacný a spoľahlivý. Táto technika hutní podložie rýchlo, homogénne a s vysokou presnosťou. V závislosti od podložia a použitej energie je metóda CDC schopná zhutniť zeminy až do hĺbky 9 metrov. Je to hlavne kvôli použitiu 16 tonového kladiva, modernému monitorovaciemu systému a vysoko kontrolovaným hutniacim operáciám. Metóda CDC je vysoko ekonomická a konkuruje dynamickému zhutňovaniu a iným technikám rýchleho zhutňovania.

Cofra Dynamické hutnenie

Čo to je

Metóda Cofra Dynamické Hutnenie (CDC), tiež označovaná ako technika rýchleho hutnenie (RIC), je technika, ktorá zhutňuje zeminy až do hĺbky 9 metrov pod povrchom tým, že opakovane zhodí hydraulicky zrýchlené závažie z výšky 1,2 až 1,5 m na hutniacu pätu, ktorá zostáva v kontakte s povrchom. V porovnaní s dynamickým zhutňovaním to poskytuje vysoko úsporný a spoľahlivý prevádzkový proces. K dispozícii máme kladivo s hmotnosťou od 9 ton do 16 ton.

Ako to funguje

Zhutnenie podložia je iniciované vibráciami, ktoré vedú k preskupeniu častíc. Tieto vibrácie sú generované nárazom závažia na povrch.

Metóda CDC je v podstate formou dynamického zhutnenia, pri ktorom sa zhutnenie dosiahne zdvihnutím a spustením závažia zo špecifikovanej výšky. Rozdiel je v tom, že v prípade CDC zostáva hutniaca päta v kontakte s povrchom, ktorý vytvára vibrácie v podloží. Vďaka tomu sa dá zhutniť prostredie v blízkosti alebo pod hladinou vody. V závislosti od požiadaviek sa na každé miesto aplikuje 20 až 60 úderov. Zhutnenie jedného bodu trvá menej ako 2 minúty.

Výsledky zhutnenia, okrem iného, závisia od typu zeminy, obsahu jemných častíc a požiadaviek projektu. Preto sa dôrazne odporúča posúdenie zeminy odborníkom na zhutňovanie. Hĺbku vplyvu je možné obmedziť rozdielmi v hustote v podloží. Ak je situácia ideálna, efekty je možné merať až do hĺbky 9 metrov. 

Prečo sa to používa

Zhutnenie je potrebné na zmiernenie rizika pred skvapalnením alebo na zlepšenie únosnosti základovej zeminy. Metóda CDC sa často používa pri nových rekultiváciách, na zhutnenie podložia podľa požiadaviek projektu a aby sa zabránilo skvapalneniu pri nadmernej seizmicite. 

Aplikácia CDC bude mať nasledujúce efekty:

 • Zlepšenie nesúdržných zemín
 • Zvýšenie uhlu vnútorného trenia zeminy
 • Zvýšenie tuhosti zeminy
 • Zvýšenie únosnosti 
 • Zníženie rizika pred skvapalnením
 • Zníženie sadania pri zaťažení

 Oblasti použitia

Metóda CDC sa používa v následujúcich oblastiach:

 • Infraštruktúra: Metóda CDC sa používa na zhutnenie podložia, cestných a železničných násypov, vzletových a pristávacích dráhach a odbavovacích plochách letísk a prístavných oblastí, v oblastiach s nadmerným dlhodobím dynamickým zaťažením
 • Bagrovanie a rekultivácia: Metóda CDC sa často používa na zhutnenie rekultivácii podľa špecifikácie
 • Ťažba: Metódu CDC je možné použiť na zhutnenie vozoviek pre ťažké nákladné automobily alebo na umožnenie vyššej výroby pri plnení limitov.
 • Stavebníctvo: Metóda CDC sa používa v konštrukcii na zhutnenie terénu, ale aj na preskúmanie oblastí miest, ktoré je potrebné zlepšiť. Pri tejto aplikácii sa používa ľahké kladivo
 • Zmiernenie skvapalnenia: Metóda CDC sa používa na elimináciu skvapalnenia v oblastiach, kde sa nachádza kyprá zemina až do hĺbky 9 metrov

Použitie CDC metódy je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

Proces realizácie Cofra dynamického hutnenia začína položením hutniacej päty na terén. Po umiestnení sa kladivo uvoľní zo zdvíhacieho rámu, aby sa mohlo počas zhutňovania voľne pohybovať. Proces zhutňovania sa spustí zdvihnutím závažia na vopred stanovenú výšku, potom sa kladivo spustí na hutniacu pätu, ktorá zostala v kontakte s podložím. Tento proces sa opakuje, kým nie sú splnené kritériá stanovené našim geotechnickým inžinierom. Po dokončení je kladivo spojené s rámom a zdvihnuté na ďalšie miesto zhutnenia. Na vytvorenie homogénneho zhutnenia sa používa hustý aplikačný raster medzi 2,0 až 4,0 metrami.