ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/makassar_crc_04.jpg Cofra hutnenie valcom (CRC)

Zhutňovacie techniky sú súčasťou portfólia spoločnosti Cofra – Chemia s.r.o. od roku 2005. Od tej doby sme našimi technikami zhutnili niekoľko desiatok miliónov kubických metrov. Naše tri techniky zhutňovania sa navzájom dopĺňajú a často sa používajú spoločne na zhutňovacích projektoch. Naše valce CRC majú najnižšiu hĺbku vplyvu z našich zhutňovacích techník a sú schopné zhutniť vrchné 2 až 3 metre podložia a vykonávať okrem iných oblastí použitia často aj vyrovanie terénu po vibračnom zhutňovaní. Naši špecialisti vám radi povedia o tom viac.

Cofra hutnenie valcom

Čo to je

Cofra hutnenie valcom (CRC), taktiež označované ako vysoko energetické hutnenie (HEIC), je technika, ktorá zlepšuje nesúdržné zeminy do hĺbky 2 až 3 metre ťahaním nekruhového valca po povrchu. 

Ako to funguje

Zhutnenie podložia je iniciované vibráciami, ktoré vedú k preskupeniu častíc. Tieto vibrácie sú generované nárazom závažia na povrch. Metóda CRC je v podstate ľahkou formou dynamického zhutnenia, pri ktorej sa zhutnenie dosiahne zdvihnutím a spustením závažia zo špecifikovanej výšky. Tvar nekruhových bubnov zariadenia CRC v tomto prípade spôsobuje zdvíhanie a spúšťanie závažia bubna pri pohybe zariadenia po ploche.

Prečo sa to používa

Zhutnenie je potrebné na zmiernenie rizika pred skvapalnením alebo na zlepšenie únosnosti základovej zeminy. Zhutnenie valcom sa kvôli svojej plytkej aplikácii používa hlavne na zlepšenie vlastností podložia a sadania horných vrstiev.   

Aplikácia CRC bude mať nasledujúce účinky:

 • Zlepšenie nesúdržných zemín
 • Zvýšenie uhlu vnútorného trenia zeminy
 • Zvýšenie tuhosti zeminy
 • Zvýšenie únosnosti (na 95% - 98% Proctor Standard)
 • Zníženie rizika pred skvapalnením
 • Zníženie sadania pri zaťažení

Oblasti použitia

Cofra hutnenie valcom sa používa v nasledujúcich oblastiach:

 • Infraštruktúra: Valec sa používa napríklad na zhutnenie násypov na cestách, železniciach, vzletových a pristávacích dráhach a odbavovacích plochách letísk a prístavných oblastí
 • Bagrovanie a rekultivácia: CRC sa často používa na zhutnenie hornej vrstvy rekultivácie podľa špecifikácie
 • Ťažba: CRC je možné použiť na zhutnenie vozoviek pre ťažké nákladné automobily alebo na umožnenie vyššej výroby pri plnení limitov.
 • Stavebníctvo: Zhutnenie valcom Cofra sa používa v konštrukcii na zhutnenie terénu, ale aj na preskúmanie oblastí miest, ktoré je potrebné zlepšiť
 • Zmiernenie skvapalnenia: CRC sa používa na elimináciu skvapalnenia v oblastiach, kde sa v blízkosti povrchu vyskytuje saturovaná zemina 

Použitie systému je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

Pre dosiahnutie najoptimálnejšieho efektu je valec ťahaný rýchlosťou 10-15 km/h. CRC metóda vykazuje najvyššiu rýchlosť zo všetkých dnes známych spôsobov zhutňovania, s pokrytím viac ako 100 000 m2 za deň v jednom priechode. Technológia CRC zhutňuje podložie rýchlo, homogénne a s vysokou presnosťou vďaka použitiu systému GPS s riadeným monitorovaním. Hlavným parametrom záujmu je spomalenie nárazu, ktoré súvisí s úrovňou zhutnenia podložia. Prehľady spomalenia, ako je schematicky naznačené na obrázku nižšie, poskytujú pohľad na oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť.