ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/makassar_cvc_77.jpg COFRA VIBRAČNÉ HUTNENIE (CVC)

Zhutňovacie techniky sú súčasťou portfólia spoločnosti Cofra – Chemia s.r.o. od roku 2005. Od tej doby sme našimi technikami zhutnili niekoľko desiatok miliónov kubických metrov. Naše tri techniky zhutňovania sa navzájom dopĺňajú a často sa používajú spoločne na zhutňovacích projektoch. Naše zariadenie na Vibroflotáciu používame na zlepšenie zemín, kde potrebujeme zhutniť zeminy do hĺbky 9 metrov. Náš špecialista vám rád o tejto metóde povie viac.

Cofra Vibračné Hutnenie

Čo to je

Cofra Vibračné Hutnenie (CVC), tiež označované ako Vibroflotácia, sa používa na zhutnenie nesúdržných materiálov vo väčších hĺbkach. V spodnej časti vibračnej ihly je umiestnená okrídlená časť vibrátora s excentrickým závažím. Zariadenie sa skladá z vibrátora a niekoľkých nástavcov, aby vytvorili dlhú ihlu, ktorá preniká do pôdy. Vibrátor vytvára horizontálne vibrácie, ktoré vedú k zhutneniu okolo vibrátora.

Ako to funguje

Zhutnenie prostredia je iniciované vysokofrekvenčnými vibráciami, ktoré vedú k preskupeniu častíc v horizontálnej zóne vplyvu. Tieto vibrácie sú generované v hĺbke vibrátorom, čoho výsledkom je zhutnenie zeminy v jeho tesnej blízkosti.

Vhodnosť metódy je viac ako ostatné techniky zhutňovania závislá od veľkosti zrna a obsahu jemných častíc. Materiál musí byť dostatočne priepustný, aby umožňoval rýchly odtok pridanej vody počas procesu zhutňovania. V praxi to znamená menej ako 10% jemných častíc a menej ako 2% ílu. Počas pokusov v teréne na začiatku projektu je horizontálna zóna vplyvu určená podľa rôznych prevádzkových postupov a súvisí s požiadavkami projektu. Výsledkom je vzdialenosť od stredu k stredu, označovaná tiež ako veľkosť rastra.

Prečo sa to používa

Zhutnenie je potrebné na zmiernenie rizika pred skvapalnením alebo na zlepšenie únosnosti základovej zeminy. Metóda CVC sa často používa pri nových rekultiváciách, na zhutnenie podložia podľa požiadaviek projektu a aby sa zabránilo skvapalneniu pri nadmernej seizmicite. 

Výsledky CVC sú závislé od typu zeminy, obsahu jemných častíc a požiadavkami projektu. Aplikácia vibračného zhutnenia bude mať nasledujúce účinky:

 • Zlepšenie nesúdržných zemín
 • Zvýšenie uhlu vnútorného trenia zeminy
 • Zvýšenie tuhosti zeminy
 • Zvýšenie únosnosti 
 • Zníženie rizika pred skvapalnením
 • Zníženie sadania pri zaťažení

Oblasti použitia

Metóda Cofra Vibračného Hutnenia sa používa v následujúcich oblastiach:

 • Infraštruktúra: Metóda CVC sa používa na zhutnenie podložia, cestných a železničných násypov, vzletových a pristávacích dráhach a odbavovacích plochách letísk a prístavných oblastí, v oblastiach s nadmerným dlhodobím dynamickým zaťažením
 • Bagrovanie a rekultivácia: Metóda CVC sa často používa na zhutnenie hlbokých vrstiev po rekultivácii podľa špecifikácie
 • Ťažba: Metódu CVC je možné použiť na zhutnenie hrubších sedimentov pred obnovou ťažby
 • Stavebníctvo: Metóda CVC sa v stavebníctve používa na elimináciu rizika skvapalnenia
 • Zmiernenie skvapalnenia: Metóda DC sa používa na elimináciu skvapalnenia v oblastiach, kde sa nachádza kyprá zemina až do hĺbky 9 metrov

 Použitie CVC metódy je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

                

Realizácia CVC sa vykonáva zapichnutím veľkej vibračnej ihly do zeme pomocou vodného a/alebo vzduchového tryskania. V hĺbke začína fáza zhutňovania a vibrátor sa buď postupne, alebo v krokoch sťahuje, pričom silne vibruje. Vibrácie sú generované okrídlenou sekciou vibrátora s excentrickým závažím umiestneným v spodnej časti vibračnej ihly. Pri zhutňovaní sa z povrchu pridáva zrnitý materiál na vyplnenie dutín.