ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/p1060019.jpg Dynamické hutnenie (DC)

Dynamické hutnenie je metóda zhutňovania, ktorá existuje už viac ako 60 rokov. Je to jednoduchá metóda s veľkým vplyvom. Kladivo sa púšťa voľným pádom zo špecifikovanej výšky na povrch, aby sa pôda zhutnila. Spoločnosť Cofra - Chemia používa túto techniku v situáciách, keď naše ďalšie zhutňovacie systémy ekonomicky nespĺňajú kritériá alebo kde naše iné metódy nie sú povolené. S hĺbkou vplyvu viac ako 12 metrov má táto technika väčší hĺbkový vplyv v porovnaní s našimi zhutňovacími kladivami CDC. Cofra používa dynamické zhutnenie s najmodernejšími monitorovacími systémami, aby bol proces čo najviac riadený.

Dynamické hutnenie

Čo to je

Dynamické hutnenie (DC) je technika, ktorá zhutňuje nesúdržné materiály až do hĺbky 12 metrov pod povrchom tým, že opakovane zhodí na povrch 10 až 20 ton kladivo z výšky 10 až 25 m.

Ako to funguje

Zhutnenie podložia je iniciované vibráciami, ktoré vedú k preskupeniu častíc. Tieto vibrácie sú generované nárazom kladiva na povrch.

Vplyvom nárazu sa dosiahne zhutnenie a vytvorí sa veľká depresia. Táto depresia by nemala siahať do úrovne podzemnej vody pretože by sa blokoval prenos účinku nárazovej energie do zeme. V závislosti od požiadaviek sa na každé miesto aplikuje 4 až 10 úderov. V rôznych fázach zhutnenia sa používa široký zhutňovací raster.

Výsledky zhutnenia, okrem iného, závisia od typu zeminy, obsahu jemných častíc a požiadaviek projektu. Preto sa dôrazne odporúča posúdenie zeminy odborníkom na zhutňovanie. Hĺbku vplyvu je možné obmedziť rozdielmi v hustote v podloží. Ak je situácia ideálna, efekty je možné merať až do hĺbky 12 metrov.

Prečo sa to používa

Zhutnenie je potrebné na zmiernenie rizika pred skvapalnením alebo na zlepšenie únosnosti základovej zeminy. Metóda DC sa často používa pri nových rekultiváciách, na zhutnenie podložia podľa požiadaviek projektu a aby sa zabránilo skvapalneniu pri nadmernej seizmicite. 

Použitie dynamického hutnenia bude mať nasledujúce efekty:

 • Zlepšenie nesúdržných zemín
 • Zvýšenie uhlu vnútorného trenia zeminy
 • Zvýšenie tuhosti zeminy
 • Zvýšenie únosnosti 
 • Zníženie rizika pred skvapalnením
 • Zníženie sadania pri zaťažení

 Oblasti použitia

Metóda Dynamického hutnenia sa používa v následujúcich oblastiach:

 • Infraštruktúra: Metóda DC sa používa na zhutnenie podložia, cestných a železničných násypov, vzletových a pristávacích dráhach a odbavovacích plochách letísk a prístavných oblastí, v oblastiach s nadmerným dlhodobím dynamickým zaťažením
 • Bagrovanie a rekultivácia: Metóda DC sa často používa na zhutnenie rekultivácii podľa špecifikácie
 • Ťažba: Metódu DC je možné použiť na zhutnenie vozoviek pre ťažké nákladné automobily alebo na umožnenie vyššej výroby pri plnení limitov.
 • Stavebníctvo: Metóda DC sa používa v konštrukcii na zhutnenie terénu, ale aj na preskúmanie oblastí miest, ktoré je potrebné zlepšiť. Pri tejto aplikácii sa používa ľahké kladivo
 • Zmiernenie skvapalnenia: Metóda DC sa používa na elimináciu skvapalnenia v oblastiach, kde sa nachádza kyprá zemina až do hĺbky 12 metrov

  Použitie DC metódy je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

Proces realizácie Dynamického hutnenia začína položením kladiva na označený bod. Kladivo je vytiahnuté na predurčenú výšku. Po náraze sa kladivo znovu dvihne a zhodí. Tento process sa opakuje kým nie sú dosiahnuté kritéria stanovené naším geotechnickým inžinierom. Tieto kritéria sa určujú počas pokusov v teréne kde sa skúša počet úderov, výška pádu, hmotnosť kladiva a počet fáz.