ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/riesenia/190718_-_47.jpg Vertikálne drény

Od vývoja syntetického prefabrikovaného vertikálneho drénu (PVD), známeho tiež ako knôtový drén na konci sedemdesiatych rokov minulého storočia, je spoločnosť Cofra jedným z popredných dodávateľov na svete. Cofra má k dispozícii inštalačné súpravy pre každý typ pôdy, od veľmi mäkkých pôd až po veľmi tuhé medzivrstvy. Inštalovať ho možno do hĺbok 3 až 60 metrov! Naše ťažké inštalačné súpravy sú najsilnejšie na svete a sú schopné preniknúť do podložia tlakom 25 až 30 MPa. Sú navrhnuté pre kontajnerovú dopravu, a preto sa dajú ľahko prepraviť na akékoľvek miesto na svete.

Vertikálne drény

Čo je vertikálna drenáž

Táto technológia zahŕňa inštaláciu umelých drenážnych ciest alebo zvislých odtokov do mäkkých stlačiteľných pôd. kt Prefabrikovaný vertikálny drén (PVD) používaný spoločnosťou Cofra je špeciálne navrhnutý tak, aby účinne fungoval pri komplikovanom sadaní.

Ako to funguje

Vysoko priepustné pôdy ako je piesok, majú schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zaťaženiu a zodpovedajúcej kompresii / zmenšeniu dutín v dôsledku schopnosti ľahko odvádzať prebytočnú pórovú vodu. Nízko priepustné pôdy ako hlina a rašelina túto schopnosť nemajú a vykazujú oneskorenú kompresiu s rozptýlením prebytočnej pórovej vody. Tento proces rozptýlenia prebytočných pórových tlakov, známy tiež ako konsolidácia, môže v závislosti od hrúbky usadeniny trvať roky. Vertikálne drény sú používajú na skrátenie dráhy rozptylu prebytočnej vody v póroch a na urýchlenie procesu konsolidácie na niekoľko mesiacov alebo dokonca len týždňov.


Prečo sa používajú

Vertikálne drény sa používajú hlavne na riadenie stability pripravovaného násypu. Pri inštalácii vertikálneho drénu väčšinou platia nasledujúce podmienky:

  • Pevnosť podložia je príliš nízka na to, aby podporila hrúbku násypu pri podmienkach špecifických pre danú lokalitu
  • PVD je potrebný pod svahmi násypu
  • Výplňový materiál je príliš tvrdý, aby umožňoval inštaláciu PVD (skalná výplň)

Samotné drény sa používajú na urýchlenie a skrátenie doby konsolidácie tak, aby vyhovovala bežným harmonogramom výstavby a umožňuje zrýchlený plán zdvíhania násypu. Pevnosť podložia má vzťah k stupňu spevnenia (prispôsobenie podložia k zaťaženiu).

Oblasť použitia:

  • Infraštruktúra: cesty, železnice, letiská, prístavy
  • Bagrovanie: rekultivácie, vlnolamy
  • Ťažba: odkaliská
  • Stavebníctvo: bytové a priemyselné stavby
  • Ochrana pred povodňami: stabilizácia a rozširovanie hrádzí


Použitie systému je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

                                

Ako sa inštaluje

Prefabrikované vertikálne drény sa inštalujú pomocou širokej škály inštalačných hlavíc, ktoré vyvinula spoločnosť Cofra. Princíp inštalácie vertikálnej drenáže je založený na vložení oceľového britu do zeme s drénom vo vnútri. Drén sa v spodnej časti britu pripojí k oceľovej kotve, ktorá ukotví drén v zemi. K dispozícii sú aj automatické kotviace systémy, ktoré udržiavajú drén v požadovanej hĺbke počas vysúvania britu. Potom ako brit dosiahne povrch, sa drén odreže a na koniec nasledujúceho drénu sa pripojí nová kotva. Brit je zasunutý a vytiahnutý zo zeme prostredníctvom systému valcov a navijakov, ktoré sú poháňané hydraulickým systémom rýpadiel.