Tesniace bariéry

Tesniace bariéry

Nájdite ďalšie podrobnosti o našich riešeniach izolácie  priesaku (znečistenej) vody alebo piesku.

V environmentálnych a civilných aplikáciách sa v mnohých prípadoch stretávame s potrebou zablokovať tok vody tak, aby sa zabránilo rozptylu znečisťujúcich látok v spodnej vode alebo aby bolo možné vytvoriť takzvanú poldrovú konštrukciu.

Cofra má k dispozícii rôzne bariérové riešenia. Niektoré z nich používajú membrány HDPE, odolné voči širokému spektru chemikálií. Ostatné sú založené na cementovo-bentonitových stenách inštalovaných rýhovačom. Niekedy tieto techniky kombinujeme. Bariéry je možné inštalovať horizontálne, na svahu alebo dokonca vertikálne až do hĺbky viac ako 30 metrov. Riešenia spoločnosti Cofra sa zameriavajú na separáciu, nie na pevnosť konštrukcie.

Zistite viac pomocou odkazov v nižšie uvedenom prehľade.

Naše riešenia

Cofra has the following consolidation solutions within it's portfolio

csm_folie_-_wijster_35bbcf45c0