ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/p1020829.jpg Frézovacie technológie

Cofra má rozsiahle skúsenosti s budovaním drenážnych stien vo vyfrézovanej ryhe.  V priebehu rokov sme pomocou našej špecializovanej frézy realizovali projekty v Európe a Afrike, často v kombinácii s našou technológiou Geolock.  Naši špecialisti vám radi poskytnú informácie a pomôžu vám vo fáze  výberového konania ale aj počas projektu.

Frézovacie technológie

Čo to je

Naše frézovacie technológie pozostávajú z aplikácie, v ktorej sa používa fréza. Nasledujúce oblasti použitia sú vhodné na použitie frézy:

 • Inštalácia drenážnej steny z piesku s horizontálnym odtokom alebo bez neho až do hĺbky 8 m pod povrchom
 • Inštalácia horizontálneho drénu do zmiešanej zeminy až do hĺbky 12 m pod povrchom
 • Potiahnutie fólie horizontálne až do hĺbky 5 m pod povrchom
 • Vytvorenie miešanej priekopovej steny pre inštaláciu Geolock-u do hĺbky 12 m
 • Vytváranie steny miešanej na mieste a pozostávajúcej z bentonitu, cementového bentonitu, zemina-bentonitu, zemina-cement-bentonitu alebo akejkoľvek inej suspenzie do hĺbky 12 m
 • Miešanie alebo umiestnenie zeolitu, aktívneho uhlia, mulča a akýchkoľvek iných reaktívnych materiálov na kontaminované miesta až do hĺbky 8 až 12 m v závislosti od potreby miešania alebo voľby čistého materiálu

Ako to funguje

Všetky aplikácie sa vykonávajú pomocou frézy. Reťaz je spustená do pôdy z horizontálnej polohy do vertikálnej polohy. Vyfrézovaný materiál je buď odstránený z ryhy alebo zostáva do značnej miery na svojom mieste. Na rôzne aplikácie sa používajú špeciálne nadstavce, ktoré sa ťahajú pôdou za reťazou frézy.

Prečo sa používa

Existuje viacej dôvodov, prečo použiť túto technológiu.

 • Keď sa stena vytvorí vmiešaním materiálu do pôdy, hlavným účelom je zablokovať (potenciálne znečistené) prúdenie podzemnej vody, napríklad na skládkach odpadu, v továrňach a v banských lokalitách. V civilných aplikáciách sa systém používa na blokovanie toku vody cez hrádze, priehrady a poldrové stavby.
 • Keď je použitý reaktívny materiál, účelom steny je neutralizovať kontamináciu vložením reaktívneho materiálu
 • Keď je nainštalovaný horizontálny drén alebo drenážna stena z piesku, hlavným účelom je odvádzať vodu zo zeme alebo nahradiť časť podložia pevnejším materiálom tak, aby sa zvýšili jeho pevnostné parametre

Oblasti využitia

 • Infraštruktúra: V infraštruktúre sa fréza používa na vytváranie drenážnej steny z piesku na spevnenie stlačiteľného materiálu alebo na vytváranie nepriepustných zmesí v stenách ryhy, aby bolo možné znížiť hladinu vody.
 • Bagrovanie a meliorácie: Vmiešaná tesniaca stena ryhy umožní zníženie hladiny podzemnej vody a urýchlenie konsolidácie
 • Ťažba: Vmiešaná tesniaca stena ryhy alebo tesniaca fólia zablokuje tok kontaminovanej vody. Aplikácia reaktívneho materiálu môže byť použitá na neutralizáciu kontaminovanej vody.
 • Environmentálny manažment: Vmiešaná tesniaca stena ryhy alebo tesniaca fólia môže byť inštalovaná okolo skládok odpadu tak, aby zablokovala únik škodlivých látok. Aplikácia reaktívneho materiálu môže byť použitá na neutralizáciu kontaminovanej vody.
 • Ochrana pred povodňami: Na trhu s protipovodňovou ochranou je možné vmiešanú tesniacu stenu použiť na zablokovanie toku vody v piesčitých vrstvách a zabrániť vytváraniu tlakov v poldroch za hrádzami.

Ako sa inštaluje

Všetky blasti použitia sú založené na použití ryhovača s alebo bez pripevnenia nadstavca za reťazou. Na začiatku inštalácie je reťaz umiestnená na okraji výkopu v horizontálnej polohe. Vrezáva sa do pôdy ako nôž, až kým nie je reťaz vo zvislej polohe. V tejto polohe sa spustí aplikácia. V smere reťaze, ktorá môže vytvárať ryhu smerom  vpred alebo vzad, je možné kontrolovať množstvo zeminy, ktorá zostala vo výkope. V závislosti od nadstavca za reťazou a účelu, výkop ostáva prázdny alebo sa do pôdy vmieša suspenzia. Na obrázku nižšie je ako príklad uvedená metóda vmiešavanej ryhy.