ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/dscn3893.jpg Geolock – vertikálna HDPE bariéra

Cofra je skúsený výrobca a inštalátor tesniacej fólie Geolock. V priebehu rokov sme realizovali projekty v Európe, Severnej Amerike a Ázii. V závislosti od projektových a pôdnych podmienok existuje niekoľko spôsobov inštalácie systému. Všetci ich poznáme a naši technici vám v tejto záležitosti radi pomôžu vo fáze projektovania pred výberovým konaním aj počas inštalácie.

Geolock – vertikálna HDPE bariéra

Čo je to

Tesniaca stena Geolock je vodotesná bariéra, ktorá pozostáva z patentovanej konštrukcie spojovacieho zámku z extrudovaného HDPE zvareného s 2,0 mm hrubými HDPE izolačnými panelmi, ktoré sú inštalované vertikálne v podloží. Systém zámku je vyplnený hydrofilným tesnením, ktoré zaručuje zablokovanie vody aj vo veľkých hĺbkach a tlakoch.

Ako to funguje

HDPE je materiál odolný voči širokému spektru chemikálií vrátane kyselín, solí, zásad, alkoholu, olejov a uhľovodíkov. Obsahuje podiel sadzí, antioxidantov a stabilizátorov. Použitím HDPE zámku vrátane hydrofilného tesnenia privareného k fólii sa vytvorí zvislé nepriepustné tesnenie. Spôsob práce spoločnosti Cofra je v súlade s vysokými štandardmi kvality a bezpečnosti. Naše interné laboratórium je vybavené na vykonávanie všetkých skúšok požadovaných pri výrobe a inštalácii materiálu. Výroba panelov Geolock prebieha v podmienkach zaručujúcich kvalitu. Zváranie zámkového systému s fóliou si vyžaduje vysokú úroveň odbornosti a to s dôrazom nielen na samotný proces zvárania, ale aj kontrolu kvality.

Prečo sa používa

Systém sa používa na blokovanie potenciálneho znečisteného prúdenia do podzemnej vody napríklad v miestach likvidácie odpadu, v priemysle a v baníctve. V civilných aplikáciách sa systém používa na blokovanie toku vody cez hrádze, priehrady a poldrové stavby. Môže byť tiež použitý v hornej časti cementovo-bentonitových membránových stien na zaistenie vodotesnosti v prípade, že sú očakávané jej deformácie. Pretože materiál možno považovať za plynotesný, je možné uvažovať o jeho použití aj v iných sférach.

Oblasti využitia

  • Infraštruktúra: Geolock sa často používa na výrobu umelého poldru, napríklad pre akvadukty.
  • Bagrovanie a meliorácie: Geolock dokáže znížiť hladinu podzemnej vody a urýchliť konsolidáciu.
  • Ťažba: Geolock sa používa na blokovanie toku kontaminovanej vody
  • Environmentálny manažment: Geolock sa nainštaluje okolo skládok, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku znečisťujúcich látok do prostredia
  • Ochrana pred povodňami: Geolock možno použiť na blokovanie toku vody v piesčitých vrstvách a zabránenie vytváraniu tlakov v poldroch za výpustmi a hrádzami.

Ako sa inštaluje

Geolock je možné inštalovať pomocou oceľovej platne, ktorá pomocou vibračného bloku posúva panely do správnej hĺbky. Systém je vhodný len na inštaláciu v malej hĺbke a relatívne mäkkom podloží, ako je mäkký hlinený kal alebo rašelina.

V prípade inštalácie vo väčších hĺbkach je vždy najskôr skonštruovaná bentonitová stena, do ktorej je následne možné nainštalovať tesniacu fóliu Geolock. Výhodou tejto metódy je, že inštalácia je možná takmer pri všetkých typoch podložia a do väčšej hĺbky. Cofra má k dispozícii tri metódy vytvorenia bentonitovej steny. Je možné použiť rýhovač až do 12 metrov. Je možné použiť techniku predvŕtania a predpláchnutia až do 20 metrov. Pre väčšiu hĺbku je potrebné vytvoriť fóliovú stenu.