ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/52.jpg Tesniace fólie

Cofra má viac ako 25 -ročné skúsenosti s inštaláciou PE geomembrán. Naša holandská materská spoločnosť je jedným z najväčších dodávateľov 2,0 mm HDPE geomembrán v Holandsku na skládkach odpadu a v civilnom uplatnení. S pomocou našich štruktúr, interných odborných znalostí a technického oddelenia vám môžeme poskytnúť pomoc pri navrhovaní uzatváracej štruktúry, dostať vás do kontaktu s odborníkmi z priemyslu a agentúrami na zaistenie kvality. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo pre vás môžeme urobiť, kontaktujte nás.

Tesniace fólie - horizontálna a naklonená HDPE bariéra

Čo je to

HDPE membrána je odolná voči veľkému množstvu chemikálií, vrátane kyselín, solí, zásad, alkoholu, olejov a uhľovodíkov, ktoré sa v praxi vyskytujú. Polyetylénová fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) pozostáva z podielu sadzí, antioxidantov a stabilizátorov. Je to najčastejšie používaná membrána na utesnenie skládok, bagrovacích špičiek, lagún a vodných nádrží.

Ako to funguje

Zváraním fólie sa vytvorí nepriepustný uzáver odolný voči väčšine chemikálií. Monitorovanie a riadenie procesu sú nevyhnutné pri použití HDPE fólie za účelom separácie. Dbáme na to aby použité fólie boli súlade so všetkými požiadavkami na kontrolu kvality HDPE.

Prečo ich používame

HDPE fólie sa najčastejšie používajú na oddelenie kontaminovaného materiálu od okolitých oblastí a blokovanie akéhokoľvek prúdenia vody.

Oblasti použitia

  • Infraštruktúra: tesniace fólie sa využívajú v rámci projektov na utesnenie kontaminovaného materiálu privýstavbe hrádzi a násypov alebo na utesnenie výkopov pred prítokom vody.
  • Ťažba: Fólie sa používajú na utesnenie akéhokoľvek kontaminovaného materiálu z prostredia
  • Environmentálny manažment: Fólie sa používajú na utesnenie akéhokoľvek kontaminovaného materiálu z prostredia

Ako sa inštaluje

Membrána sa odvíja pomocou takzvanej „rozpernej tyče“ spojenej s hydraulickým rýpadlom. Membránové pásy sú uložené s prekrytím, aby ich bolo možné zvárať. Cofra používa dve rôzne metódy zvárania. Automatické zváranie horúcim/ klinovým zváracím strojom/ kanálovým zváraním alebo ručne - extrúznym zváracím strojom.

Automatické zváranie sa používa na vytváranie dlhých zvarov medzi membránovými pásmi. Extruzné zváranie sa používa na zvary, ktoré nie je možné realizovať mechanicky, ako napr. detaily, opravy a priechodné konštrukcie. Všetky metódy zvárania vyžadujú vysokú odbornosť, a to tak z hľadiska implementácie, ako aj z hľadiska kontroly, aby sa zaručila optimálna kvalita zvaru. Pred začatím práce sa kontroluje odbornosť technikov, ako aj funkcia a nastavenie zváracích strojov pomocou skúšobných zvarov. Tieto sa denne kontrolujú v mobilnom laboratóriu.

Na záver sa kontrola orientuje na preverenie utesnenia zvaru. V prípade kanálových zvarov sa zvary stláčajú tlakom vzduchu. V prípade extrúznych zvarov sa zvary testujú pomocou vákua alebo lemovania. Kontrolu vykonáva nezávislá akreditovaná inšpekčná agentúra.