Zakladanie

Zakladanie

Získajte viac podrobností o našich riešeniach na prenos zaťaženia na únosné vrstvy a zníženie času výstavby a sekundárneho sadania v stlačiteľných zeminách. Niektoré z týchto techník je možné použiť aj na zníženie rizika skvapalnenia.

Ílovité až hlinité zeminy sa vyznačujú vysokým obsahom vody, veľmi nízkou priepustnosťou a nízkou pevnosťou. Keď sa na tieto pôdy pôsobí záťažou, vyvíja sa nadmerný tlak vody v póroch, pretože sa zemina nemôže prispôsobiť novému zaťaženiu kvôli veľmi nízkej priepustnosti a pomalému rozptylu prebytočnej vody v póroch.

Keď je potrebné postaviť násyp, pričom nie je k dispozícii čas na rozptýlenie prebytočného tlaku vody v póroch pomocou našich konsolidačných techník, často sa ako riešenie na zlepšenie podložia používajú riešenia, ktorých hlavnou zásadou je prenos zaťaženia až do únosných vrstiev. V prípade techniky GEC a CSC kombinovanej s obmedzením vzniku pórových tlakov a tým aj elimináciou sekundárneho sadania po výstavbe.

Na elimináciu skvapalnenia je možné použiť aj štrkové pilóty a GEC. 

Zistite viac pomocou odkazov v nižšie uvedenom prehľade.

Naše riešenia

Cofra has the following consolidation solutions within it's portfolio

csm_chemia_-_pushov2_5f0ef9e8bf