ObrázokNadpisTextVideoOdkaz
/files/images/slider/img_20191128_112028.jpg Piliére obalené geotextíliou

Spoločnosť Cofra – Chemia s.r.o. začala s realizáciou pilierov obalených geotextíliou keď spoločnosť Mobius, svetový líder na trhu, získala naša materská spoločnosť Boskalis. Vďaka nadštandardným vzťahom so spoločnosťou Huesker sa naša spoločnosť stala jednou z preferovaných na trhu pilót obalených geotextíliou (GEC).

Piliére obalené geotextíliou

Čo to je

Piliére obalené geotextíliou (GEC) sú zložené z piesku a sú obalené vysokopevnostnou geotextíliou. Účelom geotextílie je zaistiť celistvosť pilóty. V málo únosných zeminách kde je šmyková pevnosť do 15 kPa zaisťuje geotextília integritu pilóty. Nad 15 kPa je možné realizovať pieskové alebo štrkové pilóty bez použitia geotextílie. Priemer pilóty je najbežnejšie 800 mm.

Ako to funguje

Kľúčový komponent pilóty obalenej geotextíliou je pažnica, v ktorej sa nachádza geotextília. Táto geotextília poskytuje a vytvára tuhý a zároveň flexibilný obal, ktorý prenáša horizontálne napätia smerom von. Celý systém má funkciu drenáže a zároveň spĺňa funkciu pilóty. Pilóta prenáša zaťaženie do únosnej vrstvy a vytvára rovnováhu s okolitou mäkkou zeminou, obmedzuje sadnutie a taktiež významne eliminuje sekundárne dosadnutie. Tento systém sa často používa v spolupôsobení s výstužnou vrstvou na povrchu pilót a dochádza tak k rovnomernému rozloženiu celkového zaťaženia.  

Prečo sa to používa

Systém GEC sa používa v neúnosnom prostredí, kde nie je možné použiť PVD a je potrebné dosiahnúť v krátkom čase zvýšenie šykových parametrov podložia. Aplikácia GEC bude mať nasledujúce účinky:

  • Zníženie sekundárneho sadnutia o 50% - 75% vplyvom drenážnej funkcie pilóty
  • 90% konsolidácie prebehne počas výstavby
  • Možné použitie v neúnosných zeminách, kde šmyková pevnosť je < 15 kPa
  • Možné pokračovať v ďalších konštrukčných vrstvách ihneď po inštalácii

Oblasti použitia

Piliére obalené geotextíliou sa používajú v následujúcich oblastiach:

  • Infraštruktúra: Systém GEC sa používa na urýchlenie výstavby, cestných a železničných násypov, vzletových a pristávacích dráhach a odbavovacích plochách letísk a prístavných oblastí
  • Bagrovanie a rekultivácia: Systém GEC sa používa ako zábrana voči presadaniu zemín
  • Stavebníctvo: Systém GEC sa používa na urýchlenie výstavby akýchkoľvek násypových telies

Použitie systému GEC je vhodné pre nasledujúce typy zemín:

Ako prebieha realizácia

GEC piliér je inštalovaný pomocou zavibrovanej oceľovej výpažnice priemeru 800 mm do únosnej vrstvy cca 0,5m. Do pažnice je vložený rukáv z geotextílie a vyplní sa zrnitým materiálom. Keď je pilóta komplet naplnená pieskom, vytiahne sa výpažnica a zároveň vibrácie zhutnia celú pilótu. 

GEC systém sa využíva pre spevnenie plôch pre ťažké mechanizmy.